Màster online de turisme cultural

Programa MIRO

Un territori, laboratori de turisme cultural


Un Programa finançat per l’Agència Nacional de la Recerca en el marc de les Iniciatives d’Excel·lència en Formacions Innovadores (IDEFI)

El Programa MIRO, gestionat per la Universitat de Perpinyà Via Domícia, és un model innovador que respon als reptes econòmics del desenvolupament del turisme cultural i de la transformació d’un territori transfronterer.
L’Euroregió Pirineus Mediterrània se situa a la cruïlla de dos models i tradicions capdavanters del turisme mundial:

  • França, primera destinació en nombre de visitants
  • Espanya, primera destinació en termes de beneficis econòmics.

Aquest programa d’excel·lència, que aplega les Universitats de Perpinyà (UPVD), Andorra (UdA), París VI (UPMC-OOB), les Illes Balears i Sciences Po Toulouse, ha estat concebut per respondre als reptes de desenvolupament d’un territori únic.
S’estructura al voltant de tres grans plataformes interactives i innovadores:

  • màstermiro, plataforma pedagògica de formació professional
  • miro+, plataforma d’actualitat del turisme cultural i de l’estudi dels públics
  • viamiro, plataforma de coneixements tècnics i formació contínua

El Programa MIRO està finançat amb 5,5 milions d’euros durant un període de 7 anys per l’Agència Nacional de la Recerca (ANR), sota els auspicis de les Iniciatives d’Excel·lència en Formacions Innovadores (IDEFI).